Tuesday, May 29, 2012

Abot kamay

May mga bagay talaga na abot-kamay mo na nga, di mo parin makuha.

No comments:

Post a Comment