Friday, April 22, 2016

Poem : Ako at IkawAko ang nagpaparaya
Ako ang nagbibigay
Ako ang umiintindi.


Ako ang nagpapasaya
Ako ang nag-aalala
Ako ang nagmamahal.


Ako ang nalulungkot
Ako ang nababalewala
Ako ang nasasaktan.


Ako ang martir
Ako ang baliw
Ako ang tanga.


Pero ayos lang.
Dahil kapag ako ang natauhan
Ikaw naman ang nawalan.

No comments:

Post a Comment