Friday, July 25, 2014

Espesyal kunwari...Merong tatlong espesyal na tao sa buhay natin na makikila natin.

1. Yung taong minamahal natin pero hindi pwedeng mapasaatin.

2. Yung taong kinaaasaran natin pero hindi naman natin kayang iwan.

3. Yung taong ayaw nating mawala sa buhay natin pero kailangan nating pakawalan.

Ikaw? Nakilala mo na ba lahat ng iyan? Kung minsan iba-ibang tao sila. Pero kung minsan naman maaaring iisang tao lang din naman sila na nagkatong taglay lahat ng katangiang iyan.

No comments:

Post a Comment