Tuesday, July 22, 2014

Ang reyalidad sa likod ng takotHindi ka takot sa dilim, takot ka kung anong maaaring makita mo rito.

Hindi ka takot sa matataas na lugar, takot ka lang mahulog.

Hindi ka takot sa mga tao sa paligid mo, takot ka lang maiwanan.

Hindi ka takot magmahal, takot ka lang na di ka niya mahalin.

At higit sa lahat, hindi ka takot sumubok muli, takot ka lang masaktan sa parehong dahilan.

No comments:

Post a Comment