Friday, September 05, 2014

Tula Para kay Ma’am

Siya’y isang taong huwaran
Boses at karunungan ang siyang puhunan
Mga ginintuang aral sa aming isip ay iniwan
Upang aming baunin sa aming paglisan.
 
Sa landas ng buhay siya’y nagsisilbing gabay
Magagandang aral sa amin kanyang inialay
Pagmamahal sa amin ay walang kapantay
Kami’y itinuring na parang anak niyang tunay.
 
Kahit na kami ay mga batang makulit
Na sa kanyang ulo ay nagbibigay pasakit
Pagpapasenya sa amin ay di niya parin pinagkakait
At sa kanyang mga labi’y may mga ngiting nakapagkit.
 
Sa aming pangangailangan siya ay nariyan
Naging tunay na magulang sa paaralan
Mga hinaing namin kanyang pinakikinggan
Ito ay di namin kailanman malilimutan.
 
Maliit na sahod ay di niya alintana
Basta’t sa aming isip, kaalama’y dapat maipunla
Ma’am, ikaw ay napakadakila
Iyong itinuro’y dadalhin hanggang sa aming pagtanda.

2 comments: