Thursday, August 07, 2014

Realtalk

Mag-aral ka hindi para pumasa, kundi para matuto.

No comments:

Post a Comment